Köpvillkor

Konsumentköplagen

(privatkunder)

Bikepart.se följer gällande lagstiftning vid distanshandel via internet. Alla priser är inklusive moms och totalpriset i kassan är inklusive frakt men inte eventuell faktureringsavgift.
Leverans endast inom Sverige. 

(juridiska kunder)

Bikepart.se tillämpar konsumentköplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska kunder, dvs näringsidkare.
Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Konsumentköplagen.

Bekräftelse

För att beställa måste du kunna ta emot e-post. När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar detta mejl för att ha till hands vid eventuell kontakt med vår kundtjänst. Om du inte fått en orderbekräftelse, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Leverans ej möjlig

Om av någon anledning vi inte kommer kunna leverera din beställning så kommer en återbetalning ske till dig snarast. Vi kommer kontakta dig om detta skulle vara fallet.


Frakt

Vi använder oss av DHL och Postnord. Fraktkostnader varierar beroende på storlek och vikt, priset framgår när det är dags att betala i web-shopen.

Mindre försändelse: från 100 kr
Delar som skickas på halvpall kostar 850 kr.
Delar som skickasKrävs helpall blir fraktkostnaden 1.500 kr


Ångerrätt/retur

Ångerrätten styrs av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Som konsument (privatperson) hos Bikepart har du rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. För att snabbare kunna behandla ditt ärende ber vi dig kontakta kundtjänst innan du returnerar en vara, dock senast 14 dagar från mottagandet. Vänligen uppge ditt ordernummer vid kontakt med oss.

Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Varan bör förpackas väl i kartong, med inneremballage. Du bekostar själv returporto, undantag för defekta eller av Bikepart fellevererade varor.

Returer skall alltid skickas som företagspaket till oss, alltså ej som privatpaket då vi ej har möjlighet hämta ut på något utlämningsställe.

Kvitto eller kopia på faktura måste alltid medsändas.

LÄNK: Kontakta oss för vidare information om hur du returnerar din köpta vara.


Ångerrätt gäller inte:

 • Plomberad vara som har brutits
 • Specialbeställd/anpassade vara efter kunds önskemål
 • Vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
 • Vara som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts
 • Vara som har monterats
 • El-detaljer såsom ECU&CDI och andra styrboxar, tändspole och liknande

 

Returadress

Bikepart Trollhättan AB

Att: RETUR

Industrigatan 1
461 37 Trollhättan

 

Defekt vara/Garanti

Majoriteten av alla mc-delar är kvalitetskontrollerade men säljs i ”befintligt skick”. Detta innebär att Bikepart inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan ingå i den köpta mcdelen. Med slitagedelar avses exempelvis spännrullar, remmar, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg etc.

Bikepart ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig montering. mc-delen ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer på ett fackmannamässigt sätt. För vissa reparationer krävs- enligt tillverkarens rekommendationer- att slitagedelar byts ut i samband med att mcdelen monteras. Att mc-delen monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya. Vänd dig alltid till auktoriserad verkstad eller till biltillverkaren vid minsta tveksamhet avseende montering och vilka slitagedelar som ska bytas ut. Bikepart ansvarar inte för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård eller liknande efter tidpunkten för mcdelens avlämnande.

Garantitiden är 3 månader från leveransdagen.

Reklamation måste anmälas snarast till Bikeparts kundtjänst, innan eventuellt åtgärdande påbörjas. Bikepart beordrar i varje enskilt fall vilken åtgärd som kan bli aktuell t ex. omleverans eller prisavdrag. Monteringskostnader ersätts ej vid köp av en defekt eller fellevererad vara. Dock ska kunden kunna styrka att delen var trasig/defekt vid mottagandet.


Outlösta paket

Paket ligger på utlämningsstället i 7 dagar. Om försändelsen inte hämtas ut skickas den tillbaka till Bikepart. Vi tar ut en kostnad på 295 kr för paket som ej hämtats ut.

Ej försäljning till minderåriga

Bikepart.se säljer ej produkter till personer som ej fyllt 18 år då det strider mot allmänna riktlinjer kring distanshandel.


Falska beställningar

Bikepart.se polisanmäler alla falska beställningar och beställningar med falska kortnummer och identiteter. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i deras utredning.


Kundtjänst

Du når Bikeparts kundtjänst enklast via vår Live-Chat eller via kontaktformulär som du hittar på webbsidan.Svarstid oftast inom 48h på vardagar.


Personuppgifter

Vilken information samlar vi in om dig?

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig Registreringsnummer, för att säkerställa att delen du beställer passar ditt fordon. Mejl och telefonnummer, för att snabbt kunna kontakta dig om något inte stämmer med din order och vid Swish-betalning. Adressuppgifter, för att kunna leverera dina beställda varor.

Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakt oss.

Information om person- och kreditkortsnummer lagras inte av Bikepart utan endast av vår betalningspartner Svea.

Vi delar information till:

Bikepart delar ingen information vidare till tredje part. Bikepart följer alla de riktlinjer och lagar som gäller kring personuppgifter, läs mer under dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.


Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.


Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
 • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.


Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför säljarens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser, som gör att säljaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att säljaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Företagsuppgifter
Nätbutiken drivs av Bikepart Trollhättan AB. org.nr 559188-3797. Företagets adress är Industrigatan 1, 461 37 Trollhättan.